Welkom bij Begraafplaats Rustoord

Rustoord is de begraafplaats van de voormalige Rekkense Inrichtingen, later de Van Ouwenaller Vereniging, te Rekken in de Gelderse Achterhoek.

Enkele kilometers buiten de bebouwde kom van het dorp Rekken, liggen tegen de Duitse grens de voormalige terreinen van de Van Ouwenaller Vereniging. De instelling is in de afgelopen jaren opgeheven en de afzonderlijke deelinstellingen gaan zelfstandig voort met hun activiteiten. Tot de instelling behoorde ook de begraafplaats “Rustoord”.

Het beheer en onderhoud van de begraafplaats is in handen van de Stichting begraafplaats “Rustoord”, die zich ten doel stelt de begraafplaats te behouden en in een redelijke staat van onderhoud terug te brengen.

Voor meer informatie kunt u hier de folder bekijken.

Begraafplaats Rustoord heeft een reglement teraardebestelling. U kunt het hier inzien/downloaden.